Program, 18.03.2021 r.


18.00 - 18.05
Rozpoczęcie i przywitanie uczestników
Prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska / Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas
18.05 - 18.25
Testowanie pacjentów pod kątem zakażenia SARS-CoV-2
Prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski
Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
18.25 - 18.45
Leczenie pacjenta z COVID-19 w opiece przedszpitalnej – aktualne zasady postępowania
Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
18.45 - 19.05
Wskazania do hospitalizacji i możliwości terapii w opiece szpitalnej
Prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Oddział Chorób Zakaźnych i Hepatologii WSSz im dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi
19.05 - 19.15
Ścieżka diagnostyki i leczenia pacjenta z COVID-19, doświadczenia własne
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber
Oddział Kliniczny Dzieci Starszych z Pododdziałami Neurologii i Reumatologii Szpitala Dziecięcego św. Ludwika w Krakowie
19.15 - 19.35
Czy „dżuma rozsiadła się wygodnie…”? Z jakimi powikłaniami COVID-19 przyjdzie nam się mierzyć?
Dr hab. n. med. Monika Bociąga-Jasik
Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
19.35 - 19.45
Ścieżka diagnostyki i leczenia pacjenta pediatrycznego z COVID-19, doświadczenia własne
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber
Oddział Kliniczny Dzieci Starszych z Pododdziałami Neurologii i Reumatologii Szpitala Dziecięcego św. Ludwika w Krakowie
19.45 - 20.00
Wyzwania COVID-19 Dyskusja Ekspertów